Download de checklistNeem contact op

Hoe purpose driven ben jij?

OF

PURPOSE DRIVEN

VERGROOT JE IMPACT!

Purpose driven

Vergroot je impact

Doel bewust inspireert leiders en managementteams hun purpose te vinden. Zodat zij hun impact gericht en zinvol inzetten en de organisatie transformeren naar een purpose gedreven organisatie die klaar is voor de toekomst.

  • Wordt jouw organisatie geleid vanuit purpose?
  • Hoe doel bewust ben jij zelf als leider?
  • Ben jij klaar voor de transitie naar een nieuw tijdperk?
  • Is jouw organisatie hier klaar voor?

Belangrijke vragen in een wereld waar veranderingen exponentieel toenemen, de VUCA-wereld (volatile, uncertain, complex en ambiguous). Veel bedrijven werken nog vanuit traditioneel financieel gedreven businessmodellen gericht op output, productie en herhaling.

Echter de realiteit is dat we aan de vooravond staan van een nieuw tijdperk, ook wel omschreven als het intuïtieve – en informatietijdperk waar mensen en organisaties op zoek zijn naar meer betekenis. Op zoek naar purpose en doelbewust leven en werken.

Het is onze ambitie om bedrijven te helpen bij de transitie naar het nieuwe tijdperk. Vanuit onze zienswijze hebben leiders binnen organisaties een grote impact op de transitie van financieel gedreven naar purpose gedreven organisaties.

doel bewust - Purpose

“The only limit to your
impact is your imagination
and commitment”

By Antony Robbins

Purpose gedreven, klaar voor de toekomst

Als leiders de verbinding met de organisatie purpose weten te maken, zullen werknemers zich echt met het bedrijf identificeren. Op dit niveau start de transformatie. Er ontstaat meer betrokkenheid, grotere motivatie en hogere productiviteit. Zo slagen purpose gedreven bedrijven erin de oude, financieel gedreven, organisaties te ontstijgen met hogere engagement van medewerkers en betere resultaten.

Vind je purpose

doel bewust programma’s

De kracht van de programma’s van doel bewust ligt in de verbinding die we maken tussen jouw persoonlijke purpose als leider, de doelen van jouw managementteam en de purpose van de organisatie. We doen dit op een concrete en praktische manier gebaseerd op de laatste ontwikkelingen en inzichten op leiderschapsgebied en teamontwikkeling.

Met als resultaat

  • Volledig congruent en authentiek leiderschap
  • Gerichter en effectiever doelen behalen (financieel, sociaal en ecologisch)
  • Een cultuur van vertrouwen, veiligheid en samenwerking
  • Een grotere betrokkenheid van medewerkers
  • Een organisatie die in staat is flexibel in te spelen op veranderingen

Een purpose gedreven organisatie
die klaar is voor de toekomst!

Maak hier een keuze uit ons aanbod:

doel bewust - indvidu
doel bewust - team
doel bewust - organisatie

Hoe purpose driven ben jij?

Download de gratis checklist

Wie zijn wij?

Wij zijn Hanneke Meeuwis-Veldhuis en Caja Revenich.

We hebben elkaar ontmoet bij DSM en een aantal jaar intensief samen gewerkt.

Hanneke heeft 25 jaar internationaal gewerkt in sales, marketing, innovatie en research en daarmee een brede ervaring in de do’s en don’ts in leiderschap en binnen teams. Caja heeft vanuit haar expertise human resources & development de laatste 20 jaar intensief gewerkt aan management development, interventies in teams en talent ontwikkeling, altijd gericht op de balans tussen mens en organisatie.

Hanneke Meeuwis - Veldhuis
Caja Revenich

Vanuit onze persoonlijke ervaring en professionele kennis
faciliteren wij de veranderingen in organisaties. De diverse programma’s zijn ontwikkeld op basis van
theorieën en inzichten op het spectrum van 
persoonlijke -, team- en organisatieontwikkeling.
We spreken de taal van de klant en maken purpose praktisch en begrijpelijk.